ليس من تاج بلا نصر، وليس من نصر بلا معركة، وليس من معركة بلا عدو.

ليس من تاج بلا نصر، وليس من نصر بلا معركة، وليس من معركة بلا عدو.

توماس كارليل

كاتب ومؤرخ إسكتلندي

Leave a comment

Like us on Facebook

Follow us on Twitter